Υπηρέσιες - Προτάσεις προγραμμάτων - Κόστος

Το SMILES Studio στο Περιστέρι είναι πλήρως εξοπλισμένο ώστε να προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα συνεδριών Pilates και τμήματα που περιλαμβάνουν:

   Πιστεύοντας βαθιά στην αξία του Pilates και συμπληρωματικές δραστηριότητες , στόχος μας είναι να κάνουμε τις συνεδρίες και τις τάξεις όσο το δυνατόν περισσότερο προσβάσιμες . Η διάρθρωση των τιμών μας έχει συνεπώς σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματά σας και να ελαχιστοποιήσει τα έξοδά σας .

Πακέτα Γνωριμίας

   Τα πακέτα γνωριμίας μας σχεδιάστηκαν για να σας δώσουν μια αίσθηση για  την μέθοδο του Pilates, βοηθώντας  να ακολουθήσετε ένα πιο άνετο και οικονομικό προγραμματισμό για την άσκησής σας. Συγχρόνως, οι εκπαιδευτές μας θα έχουν την ευκαιρία να σας δουν πάνω στην κίνηση, να μάθουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία σας, και να κατανοήσουν τους στόχους σας. Μπορούμε έπειτα να αναπτύξουμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα Pilates που ικανοποιεί τις ανάγκες σας και που θα σας βοηθήσει να νιώσετε σημαντικά αποτελέσματα στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα.
Σας συστήνουμε να προτιμήσετε σαν νέοι πελάτες μια από τις τρεις επιλογές των Πακέτων Γνωριμίας:

 • 2 Αυστηρώς Προσωπικά και 4 Mat Pilates για 85 €
 • 4 Αυστηρώς Προσωπικά για 130 €
 • 2 Αυστηρώς Προσωπικά προγράμματα, 4 Προσωπικές -δύο,τριών- συνεδρίες, 2 Mat Pilates και 2 Chairy Pilates για 180 €

Αυστηρώς Προσωπικές συνεδρίες

   Η εισαγωγή σας στο Pilates με όργανα συνήθως ξεκινά με μια σειρά από ιδιαίτερα μαθήματα που αποτελούν μέρος του πακέτου Γνωριμίας σας . Αφού ολοκληρώσετε Πακέτο Γνωριμίας σας, κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσετε με τη λήψη ιδιαίτερων μαθήματα έως ότου έχετε φθάσει σε ένα καλό επίπεδο δύναμης , τεχνικής επάρκειας και συνειδητοποίησης που θα σας επιτρέψει εύκολα να συμμετάσχετε σε συνεδρίες των δύο-τριών.

 • 1 συνεδρία 35 €
 • 5 συνεδρίες 150 € (κόστος ανά συνεδρία 30 €)
 • 10 συνεδρίες 280 € (κόστος ανά συνεδρία 28 €)

Προσωπικές -δύο, τριών ατόμων- συνεδρίες

   Στις συνεδρίες των δύο, τριών, οι οποίες  αποτελούνται από δύο έως τρεις πελάτες με έναν εκπαιδευτή , θα σας προχωρήσουμε βαθύτερα στα βασικά της τεχνικής και  τις Αρχές του Pilates, καθώς επίσης θα εκτελείτε συγκεκριμένες ασκήσεις που θα καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Η κάλυψη αυτών των αναγκών θα επεκτείνει το ασκησιολόγιο σας, θα αυξήσει τη δύναμή σας και θα εμβαθύνει τη συναίσθησή σας.

 • 1 συνεδρία 28 €
 • 5 συνεδρίες 125 € (κόστος ανά συνεδρία 25 €)
 • 10 συνεδρίες 200 € (κόστος ανά συνεδρία 20 €)

Προσωπικές συνεδρίες των τεσσάρων έως πέντε ατόμων

   Με τέσσερις έως πέντε πελάτες και έναν εκπαιδευτικό, στόχος μας είναι να εκτελείτε με ασφάλεια ένα πιο προηγμένο ασκησιολόγιο, με πιο αποτελεσματικές προσαρμογές, που θα σας παράσχει μεγαλύτερη αυτονομία και την αίσθηση πραγματικά ατομικού προγράμματος.

 • 1 συνεδρία 20 €
 • 5 συνεδρίες 90 € (κόστος ανά συνεδρία 18 €)
 • 10 συνεδρίες 150 € (κόστος ανά συνεδρία 15 €)

 

 

 

 

 

ΠρογρΟμαδικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟμαδΠρογρΠατήστε