Σχετικά με το Pilates

   Το Pilates είναι μια μορφή σωματικής άσκησης  που αναπτύχθηκε κοντά  στις αρχές του 20ού αιώνα από τον Joseph H. Pilates. Η μέθοδος καλύπτει περισσότερες από 450 ασκήσεις που τεντώνουν και ταυτόχρονα δυναμώνουν τους μύες.  

   Το Pilates έχει μια βασική αρχή που λέει ότι πριν δουλευτούν τα άκρα του σώματος και γενικά τα περιφερειακά σημεία, πρέπει ο πυρήνας του να είναι ισχυρός και σταθερός.  Στην πραγματικότητα, η σταθεροποίηση είναι η πρώτη από τις έξι  αρχές του Pilates, μαζί με την συγκέντρωση, έλεγχο, ρευστότητα κίνησης, αναπνοή και ακρίβεια. Έχοντας υπ’ όψιν αυτές τις αρχές, το Pilates εστιάζει πρώτιστα στο κέντρο του σώματος, ή αλλιώς τους βαθύτερους κοιλιακούς μύες, και από εκεί διοχετεύει την κίνηση προς τα άκρα που είναι συνδεδεμένα με τον πυρήνα του σώματος . Μέσω των συνεδριών τα μέλη μας πετυχαίνουν να αναπτύξουν μια πολύ καλή ισορροπία μεταξύ κοιλιακών και μυών της πλάτης με αποτέλεσμα την ταυτόχρονη βελτίωση της δύναμης, της ευλυγισίας, της αντοχής και της σταθερότητας. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η προσέγγιση δημιουργεί μια ισχυρή πνευματική και φυσική αρμονία, αφού ο νους συμμετέχει ενεργά σε κάθε κίνηση. Η ακρίβεια και ο συντονισμός στην εκτέλεση δημιουργούν μια εσωτερική ισορροπία που γρήγορα αφομοιώνεται στον τρόπο ζωής.  Η ευκολία και η οικονομία στην κίνηση, η ρευστότητα και η σωστή κατανομή της ενέργειας δημιουργούν συναισθήματα ευεξίας. Κατ' αυτό τον τρόπο, η υπόσχεση του Pilates μπορεί να γίνει πραγματικότητα.