Όμαδες γυμναστικής Pilates

Reformer2

   Το μάθημα μπορεί να γίνει σε μικρή επίλεκτη ομάδα έως και πέντε ατόμων. Ο εκπαιδευτής παρατηρεί μονίμως από πολύ κοντά τους μαθητές ώστε να αντιλαμβάνεται τα λεπτά εκείνα σημεία στα οποία χρειάζονται βελτίωση.

ο βάρος το οποίο χάσατε.