Οι Αρχές του Pilates

   Οι  έξι αρχές του  Pilates  είναι οι πιο ουσιαστικές ιδιότητες της μεθόδου. Αυτές τις αρχές μπορείτε να τις καταλάβετε καλύτερα όταν κάνετε πρακτική εξάσκηση και όχι απλά διαβάζοντάς τες. Για να καταλαβαίνετε τη σταθεροποίηση, παραδείγματος χάριν, θα μάθετε πώς να σταθεροποιήσετε τον κορμό σας μέσω της αντίθεσης. Και για να καταλάβετε τη ρευστότητα της κίνησης, θα μάθετε πώς μια άσκηση ρέει χωρίς διακοπή στην επόμενη. Κατ' αυτό τον τρόπο, το Pilates δεν είναι μόνο κάτι που κάνετε, αλλά είναι κάτι που σπουδάζετε.

   Σταθεροποίηση
   Ο αρχικός στόχος του Pilates είναι να σταθεροποιηθεί η λεκάνη σε μια ουδέτερη θέση. Ξεκινώντας την κίνηση από μια σταθερή πηγή (δηλ. η λεκάνη) θα αυξήσει τη δύναμη και την αποδοτικότητα του σώματος, και θα αποκαταστήσει τη φυσική ισορροπία του.

   Έλεγχος
   Τα καλύτερα αποτελέσματα θα έρθουν μέσω της προσοχής στην κάθε κίνηση και την συγκέντρωση σε κάθε θέση και την αλληλουχία των κινήσεων.

   Συγκέντρωση
   Το μυαλό ελέγχει το σώμα. Επομένως, η εκτέλεση κάθε άσκησης με τη σωστή πρόθεση και η εστίαση σε μια βαθύτερη συνειδητοποίηση της κίνησης κάνουν τη συγκέντρωση ένα αναπόσπαστο τμήμα της τεχνικής.

   Ρευστότητα της κίνησης
   Το Pilates είναι καλύτερο όταν γίνεται με μια συνεχόμενη ροή που χαρακτηρίζεται από μια συνεχής κίνηση και συσχέτιση μεταξύ των ασκήσεων. Μια εξάσκηση που έχει τη ρευστότητα της κίνησης  – και μέσα σε κάθε άσκηση και μεταξύ των ασκήσεων  – μεγιστοποιεί το χρόνο, την προσπάθεια και τα αποτελέσματα κάθε εξάσκησης.

   Αναπνοή
   Για τους νεοεισερχόμενους, η μόνη λανθασμένη αναπνοή είναι η ανύπαρκτη αναπνοή. Με το πέρασμα του χρόνου, θα κατανοήσετε βαθύτερα  πώς η εκπνοή υποβοηθάει την αναπνοή, διευκολύνει την υποστήριξη του κέντρου του σώματος και εντείνει την κίνηση. Η αναπνοή είναι ζωή.

   Ακρίβεια
   Το Pilates είναι πλούσιο στις λεπτομέρειες. Η εκτέλεση κάθε άσκησης με τη σωστή τεχνική και ακρίβεια θα παράσχει τα πιο δραστικά αποτελέσματα Το μυστικό βρίσκεται στην λεπτομέρεια.